Loading

Prof.Dr.

Bünyamin BEZCİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İletişim

bbezci@sakarya.edu.tr

0264 295 6415

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Soner Tauscher, Doç. Dr. Bünyamin Bezci - Son dönem Almanya'sında Yabancı Hakları Tartışmaları - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi - Vol.2 - pp.74-89 - ISSN : 2149-8539 - 2016
2 Bünyamin Bezci - Sekülarizm ve Laikliği Demokrasi Bağlamında Tartışmak - Ulusarası Politik Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.1-12 - 2015
3 Bünyamin BezciBÜNYAMİN BEZCİ; - Cumhuriyetin Kurucu İradesini Modern Devletin Doğası Üzerinden Okumak - Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar - Vol.50/586 - pp.23-37 - ISSN : 1307-7112 - DOI : - 2013
4 Bünyamin Bezci, Yusuf Cifci - Self Oryantalizm: İçimizdeki Modernite Ve/Veya İçselleştirdiğimiz Modernleşme - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.7 - pp.139 - ISSN : 1306-7885 - 2012 - SAU
5 Bünyamin Bezci, Dilşad Türkmenoğlu Köse - Küreselleşme: Siyasal Meşruiyetin Yeniden Yapılandırılması - Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar - Vol.49 - pp.29 - ISSN : 1307-7112 - Nisan - 2012 - SAU
6 Bünyamin Bezci - CHP'de Siyasal Mirasın Melez Lideri: Kemal Kılıçdaroğlu - Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar - Vol.49 - pp.11 - ISSN : 1307-7112 - Şubat - 2012 - SAU
7 Bünyamin Bezci, Nebi Miş - İslamcılığın Dönüşümünü Tartışmak: İslamcılığın Dört Hali ve Muhafazakarlaşmak - Bilgi - Vol.24 - pp.1 - ISSN : 1302-1761 - Yaz - 2012 - SAU
8 Zeynel A. Kılınç, Bünyamin Bezci, - Kentleşme, Gecekondu ve Hemşerilik - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.6 - pp.323-343 - ISSN : 2602-3016 - 2011
9 Bünyamin Bezci, Fikret Çelik - Montesquieu’da Özgürlük ve Cumhuriyetçilik - Finans, Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi - Vol.47 - pp.27 - ISSN : 1307-7112 - Ekim - 2010
10 Bünyamin Bezci - İsyanın Sosyo-Politik Tarihselliği: Eşkıyalar, Partizanlar ve Teröristler - Uluslar arası Hukuk&Politika Dergisi - Vol.2 - pp.99 - ISSN : 1305-5208 - 7 - 2006
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Bünyamin Bezci - Siyasetsileştirilmiş Toplum yada Halksız Cumhuriyet: Sosyal Demokrasinin CHP Pratiği - Bilgi Dergisi - Vol.21 - pp.38 - ISSN : 1302-1761 - Kış - 2010
2 Bünyamin Bezci - Politik Olanın Serancamı: Politik Düşüncede Birlik Arayışının Hikayesi - Düşünen Siyaset Dergisi - Vol.24 - pp.107 - ISSN : 1302-1419 - 2009
3 Bünyamin Bezci - Modern Türkiye’de Meşruiyetin Politik İçeriği: Schmittyen Bir Değerlendirme - Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi - Vol.44 - pp.5 - Haziran - 2007
4 Bünyamin Bezci, Bayram Coşkun - Avrupa Birliği ve Subsidiatrite İlkesi: İlkenin AB’de Uygulanması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme - Çağdaş Yönetimler Dergisi - Vol.16 - pp.5 - Temmuz - 2007
5 Bünyamin Bezci - Hegel’in Felsefesinde Etik, Politik Olan ve Özgürlük - Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.21 - pp.75 - ISSN : 1302-504X - 2 - 2006
6 Bünyamin Bezci - Kant ve Hegel’in Felsefesinde Etik Anlayışı - Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.5 - pp.49 - ISSN : 1303-8370 - 9 - 2005
7 Bünyamin Bezci - Demokrasi ve Başkanlık Sistemi - Yönetim Bilimleri Dergisi - Vol.3 - pp.77 - ISSN : 1304-5318 - 2 - 2005
8 Bünyamin Bezci - Demokrasinin Liberal ve Radikal Yorumları - Liberal Düşünce Dergisi - Vol.10 - pp.267 - ISSN : 1300-8781 - Güz - 2005
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Bünyamin Bezci - Avrupa'da Türk Diasporasının Sorunları ve İkidilli Eğitimi - 2018
2 Bünyamin Bezci - Batı Avrupa'da Türklerin Eğitim Durumu ve Türkçe Öğretimi - 2016
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BEZCİ,BÜNYAMİN - Teröristler: Uluslararası Suçlular ya da Ulusal Düşmanlar - 2009 - B-SAU-3707
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bünyamin Bezci - Türk Siyasetinde Politik Alanın Daralması/Genişlemesi Bağlamında Darbeler ve 15 Temmuz - 2018
2 Bünyamin Bezci, Zehra Hopyar - Rules and Practices Towards the Refugees in Germany and Turkey: Example of the Year 2016 - 2017
3 Bünyamin Bezci - Avrupalının Kimlik Sorunu Olarak İslamofobi: Önyargı, Ayrımcılık, Aşağılama - 2017
4 Bünyamin Bezci - Avrupa Siyasetinde Aşırı Sağı Anlamak - 2017
5 Bünyamin Bezci - Kapitalizmin Yeni Evresinde Göç Politikaları ve Aşırı Sağın Yükselişi - 2017
6 Fikret Topal, Bünyamin Bezci, Soner Tauscher - Kıbrıslı Türklerin Göçmen Algısı - 2017
7 Bünyamin Bezci - Avrupa'daki Türk Diasporasındaki Göç, İslamofobi ve İnsan Hakları Sorunu - 2017
8 Soner Taucher, Bünyamin Bezci - Problems of Turkish Diaspora and Refugees in Germany in the Context of İncreased Refugee Migration to Europe - 2016
9 Bünyamin Bezci - Güç, Siyaset ve Devlet Arasında Şiddetin Meşruiyeti - 2015
10 Bünyamin Bezci - Toplumsal Barış İdeolojisi Olarak Laikliğin İmkanlarını Sorgulamak - 2015
11 Bünyamin Bezci - Türkiye'de Bir Modern Devlet Projesi Olarak Cumhuriyet - 2014
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BEZCİ,BÜNYAMİN - Carl Schmitt?in Politik Felsefesinde Devlet-Politik Olan İlişkisi - 2005 - B-SAU-1224
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Bünyamin Bezci - Siyaset, Toplum, Piyasa Teslisinde Kutsalın Hakimiyet İddiası - 2017
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Bünyamin Bezci, İslam Halidov - "Religionen in Usbekistan" Handbuch der Religionen der Welt, Markus Porsche-Ludwig, Jürgen Bellers (Hrsg.) - Verlag Traugott Bautz GmbH - pp.9 - 2012
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Bünyamin Bezci, Soner Tauscher, Kazım Keskin, Elif M. Gülener, Zeynel Abidin Kılınç, Serdar Gülener, Hüseyin Aydoğan - Almanya 2016 Hak ve Özgürlükler - Sakarya Üniversitesi Yayınları - Vol.1 - pp.1-143 - 2017
2 Bünyamin Bezci, Soner Tauscher, Kazım Keskin, Enes Bayraklı, Kemal İnat, İsmail Yavuzcan, Fuat Güllüpınar, Faik Tanrıkulu - Almanya 2014 Hak ve Özgürlükler - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2015
3 BEZCİ, B - Carl Schmitt?in Politik Felsefesi: Modern Devletin Müdafaası - Paradigma - pp.217 - 2006 - SAU-K-184
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Bünyamin Bezci - Avrupâ'da Göç ve İslamofobi / Avrupa'da Göç Politikaları, İslamofobi ve Aşırı Sağın Yükselişi - Sakarya Üniversitesi - pp.1-19 - 2017
2 Bünyamin Bezci - Siyasal Üzerine Konuşmalar / Schmitt ve Siyasal Kavramı - Küre Yayınları - 2016
3 Bünyamin Bezci - Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi / Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Geçiş Dönemi - Anadolu Üniversitesi - 2015
4 Bünyamin Bezci - İletişimde Sosyal Medya, Sosyal Medyada Etkileşim / Kamusallığı Akıcı Kılan Ama Temsiliyeti Buharlaştıran Bir Sorun Olarak Sosyal Medya - Kalkedon Yayınları - 2015
5 BEZCİ, B - İttihat ve Terakki?den Günümüze Siyasal Partiler - Orion Kitabevi - pp.127 - 2010 - SAU-K-185
6 BEZCİ, B - , Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konuları, - Nobel - pp.617 - 2010 - SAU-K-186
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Bünyamin BEZCİ,Dilşat Türkmenoğlu KÖSE - Küreselleşmenin Türkiye-deki Siyasi Partiler Üzerindeki Rolü: AKP ve MHP Örneği - Vol. 4000 - DOI : Devam dilekçesi bekleniyor - 2010-60-02-004 - 2010
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 TÜBİTAK - DOI : 1 - 116K531 - 2018
2 Bünyamin BEZCİ, Dilşad Türkmenoğlu KöSE - Küreselleşmenin Türkiye'deki Siyasi Partilere Etkileri: AKP ve MHP Örnekleri - Vol.4000 - DOI : Devam ediyor - 3 - 2010 - SAU-SBDTEZ -2010-60-02-004
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı - DOI : 1 - Almanya Ülke İzleme - 2017
2 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı - DOI : 1 - Almanya Hak ve Özgürlükler İzleme - 2016
5.1-YURTDIŞI ARAŞTIRMA :
1 KİSBU - DOI : 1 - Kıbrıslı Türklerin Göçmen Algısı - 2017
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Nisan - 2018
2 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Ağustos - 2018
3 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Nisan - 2017
4 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Ağustos - 2017
5 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Aralık - 2017
6 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Nisan - 2016
7 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Ağustos - 2016
8 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Aralık - 2016
9 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Ağustos - 2015
10 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Aralık - 2015
11 Bilgi - 2012 - SAU
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Avrupa'da Göç ve Mülteci Olgusu 2016 - 2017
2 Almanya 2016 Almanağı - 2017
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - 2012
2 Akademik İncelemeler - Vol.2 - 2012
3 İnsan ve Toplum - Vol.2 - 2012
4 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar - Vol.2 - 2012
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Akademik İncelemeler Dergisi - 2018
2 TESAM AKADEMİ - 2017
3 Akademik İncelemeler DErgisi - 2017
4 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergii - 2017
5 Insight Turkey - 2016
6 Akademik İncelemeler Dergisi - 2016
7 Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi - 2016
8 Akademik İncelemeler Dergisi - 2015
9 Türk İdare Dergisi - 2015
10 Akademik İncelemeler Dergisi - 2014
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Johan Galtung ve Chantal Mouffe'da Adalet, Barış ve Uzlaşı Kavramları - Melih Coşgun - Sakarya Üniversitesi - SBE - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2017
2 Sosyalist Teoride Milliyetçilik Tartışmaları: Birikim Dergisi Çevresi Örneği - Çağdaş Zarplı - Sakarya Üniversitesi - SBE - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2016
3 Küreselleşme Sürecine Türkiye'deki Sağ Siyasi Partilerin Uyumu: AK Parti ve MHP Örnekleri - Dilşad T. Köse - Sakarya Üniversitesi - SBE - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2014
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Şeyla Benhabib'te İnsan Hakları Kavramı - M. Zahit Böcek - Sakarya Üniversitesi - SBE - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2018
2 Türkiye'de Suriyelilere Yönelik Uygulanan Entegrasyon Politikaları - Zehra Hopyar - Sakarya Üniversitesi - SBE - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2017
3 - TÜRKİYE'DE SELF ORYANTALİZM NESNESİ OLARAK KÜRTLER - Yusuf Çifci - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset ve Sosyal Bilimler - 2012
4 - Kuvvetler Ayrılığı-Siyasal İstikrar İlişkisi - Mehmet Duyar - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset ve Sosyal Bilimler - 2011
5 BÜNYAMİN BEZCİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESELLEŞME OLGUSUNA BAKIŞ AÇILARI - Sevcan ÇİMEN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2009
6 - Üniversite Öğrencilerinin Sosyallaşme Süreçlerinde Aile Kurumunun Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği - Nesrin Şentürk - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset ve Sosyal Bilimler - 2009
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 Kent ve Siyaset - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2018
3 Siyaset Demokrasi ve Eik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2017
4 Türkiye'de Siyasal Hayat - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
5 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
6 Kent ve Siyaset - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2017
7 Siyaset Demokrasi ve Etik - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2016
8 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
9 Kent ve Siyaset - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2016
10 KENT VE SİYASET - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
11 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 DEMOKRASİ, YÖNETİM VE ETİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
15 ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
16 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
17 ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
18 KENT VE SİYASET - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
19 MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
20 KENT VE SİYASET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 KENT VE SİYASET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 KENT VE SİYASET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 DEMOKRASİ, YÖNETİM VE ETİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 MODERN TÜRKİYE´NİN SİYASAL TARİHİ (TR) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
26 KENT VE SİYASET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
27 DEMOKRASİ, YÖNETİM VE ETİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
30 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
31 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
32 PROJE DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
33 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
34 DEMOKRASİ, YÖNETİM VE ETİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
35 DEMOKRASİ, YÖNETİM VE ETİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
36 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
37 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
38 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
39 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
40 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
41 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
42 KENT VE SİYASET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
43 KENT VE SİYASET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
44 KENT VE SİYASET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
45 MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
46 MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
47 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
48 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
49 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
50 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
51 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
52 KENT VE SİYASET - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Türk Siyasi Hayatı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2017
2 Siyasi Düşünce Tarihi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
3 Türk Siyasi Hayatı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
4 Siyasal İdeolojiler - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
5 Girişimcilik ve Proje Yönetimi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
6 Siyasi Düşünce Tarihi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
7 Türk siyasi Hayatı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
8 Girişimcilik ve Proje Yönetimi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
9 Türk siyasi Hayatı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
10 Türk Siyasi Hayatı - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
11 Siyasi Düşünce Tarihi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
12 Siyasi Düşünce Tarihi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2016
13 Türk siyasi Hayatı - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2016
14 Türk siyasi Hayatı - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
15 Sosyoloji - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2015
16 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2013
17 SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
18 TÜRK SİYASAL HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
19 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
20 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
21 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
22 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 3 - 2013
23 TÜRK SİYASAL HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
24 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2013
25 SİYASAL İDEOLOJİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
26 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
27 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
28 SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
29 SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
30 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
31 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
32 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2012
33 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 3 - 2012
34 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2012
35 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
36 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
37 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
38 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
39 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
40 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
41 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
42 SOSYOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
43 SOSYOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
44 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
45 TÜRK SİYASİ HAYATI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
46 TÜRK SİYASİ HAYATI II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
47 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
48 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
49 TÜRK SİYASİ HAYATI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
50 TÜRK SİYASİ HAYATI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
51 TÜRK SİYASİ HAYATI II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
52 SOSYOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
53 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
54 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
55 TÜRK SİYASİ HAYATI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
56 TÜRK SİYASİ HAYATI II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
57 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
58 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
59 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
60 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
61 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
62 TÜRK SİYASİ HAYATI II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
63 TÜRK SİYASİ HAYATI I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
64 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
65 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
66 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
67 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
68 TÜRK SİYASİ HAYATI I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
69 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
70 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
71 TÜRK SİYASİ HAYATI II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
72 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
73 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
74 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
75 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
14.1-BÖLÜM, FAKÜLTE VEYA ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE LABORATUVAR / ARAŞTIRMA MERKEZİ/ SANAT VE TASARIM ATÖLYESİ VEYA STÜDYO KURMAK :
1 Araştırma Merkezi Kurmak - 18.11.2015 - 2015
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum - 2012
2 Kriz ve Kritik II Avrupa Birliği - 2012
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 BÜNYAMİN BEZCİ; - Sivil Toplum Kuruluşunda (İLEM) Ders: "Carl Schmitt Okumaları" - 2013
2 Bünyamin Bezci - Büyükşehir Akademi'de "Demokrasi Okumaları" dersi - 2012
3 Bünyamin Bezci - Bilgi Kültür Derneği'nde "Politik Roman Okumaları" dersi - 2012
4 Bünyamin Bezci - İlmi Etüdler Derneği'nde "Çağdaş siyaset Felsefesi" dersi - 2012
5 Kriz ve Kritik III Kadın - 2012